Poolsewerkkrachten
Nederlands Nederlands

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek w Holandii.

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy mieć przepracowane minimum 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni. Minimalny okres zasiłku to 3 miesiące, maksymalny to 38 miesięcy. Im dłuższy okres przepracowany w Holandii tym dłuższe prawo do zasiłku.

Wniosek składamy za pomocą strony internetowej WERK.nl.
Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych (WW) NIE jest wymagany meldunek w Holandii
Osoby nie posiadające stałego miejsca zameldowania mają także prawo do zasilku.
Naturalnie i w takich sytuacjach slużymy pomocą
Procedura rozpatrywania sprawy trwa średnio miesiące.

Zasiłek w Polsce.
Po przepracowaniu 52 tygodni w Holandii nabywają Państwo prawo do polskiego zasiłku dla bezrobotnych. Wypłacany jest on zgodnie z polskimi przepisami,
Warunkiem jest przedłożenie stosownego dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w Holandii.
W/w dokument mogą Państwo zamówic za pośrednictwem naszego biura.
Buro /Nederland
Herestraat 17 A
9843 AH Grijpskerk /GRONINGEN
Telefon NL:0031-623962217 lub 031-594213089
info@poloniawork.nl
10:00 /19:00 Godziny przyjęć