Poolsewerkkrachten
Nederlands Nederlands

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny w Holandii wypłacany jest raz na kwartał. Jest przeznaczony na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci i przysługuje do ukończenia przez nie 18 lat. Jeśli zasiłek rodzinny w kraju zamieszkania jest wyższy niż w Holandii, to może przysługiwać w tym kraju dodatek wyrównawczy do zasiłku rodzinnego otrzymywanego w Holandii.

Jeśli Pana(-i) partner(ka) pracuje w Pana(-i) kraju zamieszkania, zasiłek rodzinny wypłacany jest w kraju zamieszkania. Może Pan(i) jednak otrzymać w Holandii dodatek wyrównawczy do tego zasiłku, jeśli holenderski zasiłek rodzinny (kinderbijslag) jest wyższy. Wniosek o przyznanie holenderskiego zasiłku rodzinnego (kinderbijslag) należy złożyć w oddziale Banku Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank, SVB) znajdującym się w pobliżu siedziby Pana(-i) pracodawcy.

Warunki przyznania zasiłku rodzinnego- Kindrebijslag regulują przepisy zawarte są w Ustawie “Algemene Kinderbijslagwel”. Zgodnie z art. 6 AKW osoby, które mogą wnioskować o przyznanie tego zasiłku to :

  • Pracownicy tymczasowi wykonujący pracę w Niderlandach i podlegający podatkowi od wynagrodzeń w Niderlandach
  • Mieszkancy Niderlandów

Aby otrzymać Kinderbijslag na dzieci mieszkające w Polsce należy złożyć wniosek z załączonymi dokumentami:

  • Paszport
  • SOFI numer
  • Ostatnia tygodniówka
  • Akty urodzenia dzieci