Veelgestelde vragen voor bedrijven

Injob is bewust van de verantwoordelijkheden die professioneel werkgeverschap met zich meebrengt. Onze backoffice is met al haar juridische entiteiten geregistreerd bij de SNA (Stichting Normering Arbeid), NEN 4400-1 gecertificeerd èn lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).
Deze registratie en certificering waarborgen de opdrachtgevers en kandidaten dat onze backoffice voldoet aan haar financiële, fiscale en administratieve verplichtingen. Zij bied optimale zekerheid voor iedereen in de keten van het werkgeverschap en dat salarissen, afdrachten en belastingen worden betaald.
• NEN 4400-1 gecertificeerd
• SNA geregistreerd
• ABU Lid
• VCU gecertificeerd
• G-rekening
• WKA verklaring

Zekerheid door NEN4400-1
Een onderneming die arbeidskrachten beschikbaar stelt en zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. NEN 4400-1 gecertificeerde bedrijven zijn zo ingericht dat zij voldoen aan de verplichtingen uit arbeid. Hierdoor hebben je opdrachtgevers de zekerheid dat zij zo min mogelijk financieel risico lopen en vrijgesteld zijn van inlenersaansprakelijkheid.

ABU lidmaatschap
Minder dan 10% van de uitzendondernemingen in Nederland is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben je opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat Onze back office staat voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat wij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd. Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU werken met de ABU-cao, de meest flexibele cao voor uitzendkrachten.

Stichting Normering Arbeid
Het SNA keurmerk is er voor alle uitzendondernemingen en onderaannemers van werk. Bij het verkrijgen van het certificaat is onder meer gecontroleerd op aangifte en afdracht van belastingen, de loonbetaling van de werknemers, het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes die voortvloeien uit het in- en doorlenen/uitbesteden van werk. Zo weten je opdrachtgevers dat de werknemers die zij inlenen, conform de wet- en regelgeving worden verloond en dat risico’s met betrekking tot aansprakelijkstelling worden voorkomen.

VCU gecertificeerd
Onze backoffice bezit het certificaat voor VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) Dit keurmerk toont aan dat wij intermediairs correct ondersteunen bij het maken van plaatsingen waar de veiligheid op de werkplek van nog groter belang is. Onder andere in de industrie, de bouw en petrochemie. Overigens is voor alle plaatsingen die wij maken een arbochecklist vereist.

G-rekening
Het is belangrijk dat afdrachten voor het UWV en Fiscus correct en tijdig worden gedaan. Het gebruik van onze G-rekening geeft hierin zekerheid. Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die uitsluitend kan worden gebruikt om betalingen te doen aan de Belastingdienst.

WKA verklaringen
Ieder kwartaal wordt door de Belastingdienst een ‘Verklaring van Goed Betalingsgedrag’ aan onze backoffice overhandigd. Daarmee wordt aangetoond dat op het moment van afgifte de loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en volksverzekeringen door One Payroll zijn betaald.